Animais invertebrados: tipos características e exemplos!